Home  //  Oprema  //  Proizvodi  //  Solarni stočić

ECOTECH LINE    

Solarni stočić

Solarni stočić novi je proizvod firme Ecotech line. Namenjen je profesionalnoj upotrebi u ugostiteljstvu i hotelijerstvu. Reč je o fotonaponskom stolu, samostalnoj stanici za punjenje pametnih telefona, tableta, prenosnih računara i drugih prenosnih uređaja, koja se sastoji od fotonaponskih panela na stolu, ventilacijskog kruga i baze punjača. 

Uvoznik i distributer: Ecotech line, Srbija

Share