Home  //  Oprema  //  Proizvodi  //  Kolica za korpe

WINTERHALTER GASTRONOM GMBH

KOLICA ZA KORPE

Naročito je u velikim kuhinjama naporno da se posuđe ručno sakupi na proizvodnim stanicama i da se transpor­tuje do mašine za pranje kuhinjskog pribora. Kolicima za korpe možete bez problema da prolazite kroz sve hodnike, da sakupite prljavo posuđe i da na kraju skroz ergonomski gurnete korpu direktno u mašinu. Nakon toga možete čisto posuđe isto tako jed­nostavno da odnesete do radnih stanica. Na taj način Winterhalter optimizuje vaš radni proces.

Proizvođač: Winterhalter Gastronom

Uvoznik i distributer: Winterhalter Gastronom YU

Share