Home  //  Management  //  Aktuelnosti  //  Ovo možete da znate samo ako radite u hotelu

Svedoči: Dan Miles 

Nagrađivani barmen, poluprofesionalni zlostavljač jetre i tvorac satiričnog alko veb-sajta www.bezerkskrankenhaus.com

1. Veoma liči na zatvor: 

lakše je ući nego izaći.

2. NIšta ne može da vas uznemiri kao kad vam telefon zazvoni u dan kad ste slobodni.

3. Ideja menadžmenta o napredovanju u karijeri potpuno se razlikuje od vaše. Isto je i sa konceptom bonusa, poštenog rada i ljubaznosti.

4. Vaš restoran može da nosi pet zvezdica, ali hrana za zaposlene i dalje će imati ukus kao da je izvučena iz neke rupetine i ostavljena da trune pod nekom grejalicom par dana.

5. Zanimljivo je to koliko sredovečnih muškaraca dođe da se prijavi u hotel sa svojim ženama oko dva ujutro.

6. Reč budžet označava nasumično odabran broj koji je zamislio stariji menadžment u nastupu beznadežnog optimizma i alkoholnih isparenja kako bi kasnije svi koji ga ne dosegnu mogli biti kažnjeni.

7. Nisi usamljen. Takvo osećanje deliš sa drugima kad prođeš kroz vrata. Tu uključujem i kravu koja stoji na ulazu u klanicu i zatvorenike u Gvantanamu pre mučenja.

8. Radite u hotelu dovoljno dugo i moći ćete da prepoznate prostituku na sto metara, da zadržite osmeh dovoljno dugo da svi pomisle da ste džoker.

9. Kad je u pitanju žalba, procedura nalaže da se ista prosledi uz lanac komande sve dok ne stigne do nekog koga je stvarno briga.

10. Alkohol je tokom smene strogo zabranjen. Proverite papirologiju, nigde se ne pominje duvanje lepka.

11. Nema toga što ljudi neće ukrasti iz hotela, samo ako imaju mašte i dovoljno velik kofer.

12. Što se čovek više uspinje u komandnom lancu hotela, to zadržava manje ljudskosti. U budućnosti, menadžeri će biti poslati nazad u vreme kako bi pobili vođe ljudskog otpora.

13. Ako se za posao traži individualnost i inicijativa, to je samo dokaz da može da se laže dvaput u jednoj rečenici. Vaša istinska ličnost i dalje će postojati, doduše samo tokom godišnjeg odmora ili ako ste hiljadu kilometara daleko.

14. G.M. stoji umesto za titulu generalni menadžer samo zato jer je bezdušno-prokleta--praznina-sa-srcem-od-kamena suviše konfuzno za skraćenicu.

Share