Home  //  Management  //  Istražujemo  //  Nove tarife za muzički dinar

Nove tarife za muzički dinarVlasnici ugostiteljskih objekata u centru Beograda i Novog Sada, čija površina ne prelazi 50 kvadratnih metara, ubuduće će za muzički dinar plaćati 1.668 dinara mesečno, dok će oni van centra za tu namenu morati da izdvoje od 500 do 1.500 dinara mesečno, a vlasnici većih objekata plaćaće od 400 do 20.000 dinara mesečno, u zavisnosti od lokacije objekta

 

Tekst: Nađa Božović

 

Na osnovu člana 11 stava 3 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zavod za intelektualnu svojinu doneo je novu tarifu za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma. Tarifa je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije 22. maja 2013. godine.

Ovom tarifom utvrđuje se visina i način utvrđivanja autorske naknade i naknade za interpretatore i proizvođače fonograma, koju korisnici muzičkih dela, interpretacija i fonograma u Srbiji plaćaju po osnovu:

– javnog saopštavanja muzičkih dela, interpretacija i fonograma koji se emituju sa repertoara organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava;

– javnog saopštavanja muzičkih dela, interpretacija i fonograma sa nosača zvuka i nosača zvuka i slike iz repertoara organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

Iznosi naknada za javno saopštavanje utvrđuju se u zavisnosti od:

– površine prostora koji korisnik koristi za prijem gostiju, potrošača i naručilaca usluga,

– značaja koji za obavljanje delatnosti korisnika ima javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma,

– geografske lokacije sedišta korisnika.

Mesta u Srbiji raspoređena su u četiri teritorijalne grupe i grupu devastiranih područja. Beograd je podeljen na osam teritorijalnih zona i zonu posebnih namena, dok je Novi Sad teritorijalno podeljen na tri zone. 

Ova tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, a važi do 1. januara 2014. godine.

Danom stupanja na snagu ove tarife prestaju da važe Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike i dela koja se emituju, odredbe Tarife naknada koje naplaćuje Sokoj – organizacija za zaštitu muzičkih autorskih prava, a koje se odnose na javno saopštavanje muzičkih dela i odredbe Tarife naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS, koje se odnose na tarifnu klasu 2.

Razvrstavanje po grupama

Razvrstavanje korisnika u grupe izvršeno je na osnovu kategorizacije korisnika koji vrše javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma za teritoriju Republike Srbije. Korisnici čije je sedište na teritoriji opština navedenih u grupama 1, 2, 3, 4 i grupi devastirana područja razvrstani su u skladu sa članom 3 Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu.

 

 

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži