Home  //  Management  //  Istražujemo  //  Kada je kredit jedino rešenje

Banke i ugostiteljstvo

Iako gotovo sve banke koje danas posluju u Srbiji nude kredite za podršku maloj privredi, mali je broj onih koje imaju namenske kredite za ugostiteljstvo. Pa kada je situacija takva, nudimo vam nekoliko preporuka šta možete učiniti da nađete najpovoljniju ponudu.

Za početak pođite od banke kod koje vaša firma već ima otvoren račun. Iako vam pokazatelji poslovanja možda nisu sjajni, sama činjenica da ste klijent banke može vam biti i prednost kada tražite kredit, bez obzira na to da li hoćete da investirate u proširenje i modernizaciju poslovanja ili vam nedostaju obrtna sredstva. Pošto ste dugo njen klijent, banka zna istoriju vašeg poslovanja i može se desiti da proceni da niste baš toliko rizičan klijent.

Ako ono što vam treba ne nađete u svojoj banci, pa čak i ako vam se čini da jeste, obavezno obiđite sve poslovnice koje se nalaze u vašoj nešto široj okolini. Jer, ko zna, možda su baš tog dana odobrili neku posebnu kreditnu liniju ili je već imaju neko vreme, a vi to niste znali.

Mnogo je bolje imati mogućnost za poređenje ponuda, posebno što se može desiti da slamku spasa tražite u kreditnim linijama koje su otvorene za mala i srednja preduzeća, kao keš krediti, krediti za nabavku namenskih sredstava, krediti za likvidnost...

Kada sve budete imali na papiru i ispred sebe, biće vam lakše da se odlučite šta vam je činiti.

Ono na šta treba da obratite posebnu pažnju jesu uslovi otplate, broj rata, njihova visina, sistem obezbeđenja kredita, troškovi obrade kredita, mogućnost prevremene otplate, ali i šta ako dođete u situaciju da kredit ne možete uredno da vraćate.

Sve ovo, naravno, možete saznati i na sajtovima i telefonom, ali detaljnije informacije sigurno ćete dobiti od bankarskih službenika koji su zaduženi za odobravanje kredita profesionalnim klijentima.

Ako ne nađete ponudu koja vam odgovara, ili još bolje i pre nego što se upustite u razjašnjavanje s bankarima, pročitajte uslove koje je potrebno ispuniti da biste dobili neki od kredita koje daje Fond za razvoj Republike Srbije. 

Naime, pre izvesnog vremena pomenuti Fond raspisao je dva poziva za prikupljanje zahteva za odobravanje investicionih kredita za pravna lica po programu Fonda za 2013. godinu, kao i kredite za trajna obrtna sredstva.

Da biste dobili investicioni kredit za pravna lica, potrebno je da imate dokaz da prethodne dve godine niste poslovali s gubitkom. Krediti se odobravaju za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, kupovinu poslovnog prostora, proizvodnih i industrijskih objekata i nove ili polovne opreme. 

Iznos kredita za pravna lica ne može biti manji od dva miliona dinara, a maksimalni godišnji iznos ukupno odobrenih kredita/garancija povezanim licima ne može biti veći od: 100 miliona dinara za mala privredna društva, 200 miliona dinara za srednja i 300 miliona dinara za velika privredna društva.

Rok otplate ovih kredita je do šest godina s grejs periodom do 12 meseci. Kamatna stopa na ove kredite je 25 odsto na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke. U ostalim slučajevima kamata je četiri odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule (utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita).

U predračunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja. Pod novim ulaganjima koja se mogu kreditirati smatraju se i ona ulaganja koja su realizovana do šest meseci pre datuma podnošenja zahteva za kredit; korisnik kredita obavezan je da dostavi odgovarajući dokaz o visini i periodu takvih  ulaganja, a otplata duga je tromesečna. U okviru zahteva za investicione kredite podnosilac zahteva može da predvidi i nabavku trajnih obrtnih sredstava, koja može iznositi maksimalno 20 odsto od visine traženog kredita.

Pravo na korišćenje kredita za trajna obrtna sredstva imaju privredni subjekti koji u prethodne dve godine nisu poslovali s gubitkom. Fond ne može po zahtevu jednog podnosioca da odobri i kredit i garanciju ako se i kredit i garancija odnose na isti pravni posao. 

Uslovi uzimanja ovog kredita isti su kao i kod investicionih kredita, s tim što je kod kredita za trajna obrtna sredstva kamatna stopa 2,8 odsto na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke. Rate i na ove kredite otplaćuju se tromesečno. 

Detaljne informacije o uslovima odobravanja kredita Fonda za razvoj možete naći na sajtu www.fondzarazvoj.gov.rs ili na telefon 018/4150-199, 4150-200. CBN

Za početak pođite od banke kod koje vaša firma već ima otvoren račun. Iako vam pokazatelji poslovanja možda nisu sjajni, sama činjenica da ste klijent banke može vam biti i prednost kada tražite kredit, bez obzira na to da li hoćete da investirate u proširenje i modernizaciju poslovanja ili vam nedostaju obrtna sredstva. Pošto ste dugo njen klijent, banka zna istoriju vašeg poslovanja i može se desiti da proceni da niste baš toliko rizičan klijent.

Ako ono što vam treba ne nađete u svojoj banci, pa čak i ako vam se čini da jeste, obavezno obiđite sve poslovnice koje se nalaze u vašoj nešto široj okolini. Jer, ko zna, možda su baš tog dana odobrili neku posebnu kreditnu liniju ili je već imaju neko vreme, a vi to niste znali.

Mnogo je bolje imati mogućnost za poređenje ponuda, posebno što se može desiti da slamku spasa tražite u kreditnim linijama koje su otvorene za mala i srednja preduzeća, kao keš krediti, krediti za nabavku namenskih sredstava, krediti za likvidnost...

Kada sve budete imali na papiru i ispred sebe, biće vam lakše da se odlučite šta vam je činiti.

Ono na šta treba da obratite posebnu pažnju jesu uslovi otplate, broj rata, njihova visina, sistem obezbeđenja kredita, troškovi obrade kredita, mogućnost prevremene otplate, ali i šta ako dođete u situaciju da kredit ne možete uredno da vraćate.

Sve ovo, naravno, možete saznati i na sajtovima i telefonom, ali detaljnije informacije sigurno ćete dobiti od bankarskih službenika koji su zaduženi za odobravanje kredita profesionalnim klijentima.

Ako ne nađete ponudu koja vam odgovara, ili još bolje i pre nego što se upustite u razjašnjavanje s bankarima, pročitajte uslove koje je potrebno ispuniti da biste dobili neki od kredita koje daje Fond za razvoj Republike Srbije. 

Naime, pre izvesnog vremena pomenuti Fond raspisao je dva poziva za prikupljanje zahteva za odobravanje investicionih kredita za pravna lica po programu Fonda za 2013. godinu, kao i kredite za trajna obrtna sredstva.

Da biste dobili investicioni kredit za pravna lica, potrebno je da imate dokaz da prethodne dve godine niste poslovali s gubitkom. Krediti se odobravaju za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, kupovinu poslovnog prostora, proizvodnih i industrijskih objekata i nove ili polovne opreme. 

Iznos kredita za pravna lica ne može biti manji od dva miliona dinara, a maksimalni godišnji iznos ukupno odobrenih kredita/garancija povezanim licima ne može biti veći od: 100 miliona dinara za mala privredna društva, 200 miliona dinara za srednja i 300 miliona dinara za velika privredna društva.

Rok otplate ovih kredita je do šest godina s grejs periodom do 12 meseci. Kamatna stopa na ove kredite je 25 odsto na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke. U ostalim slučajevima kamata je četiri odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule (utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita).

U predračunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja. Pod novim ulaganjima koja se mogu kreditirati smatraju se i ona ulaganja koja su realizovana do šest meseci pre datuma podnošenja zahteva za kredit; korisnik kredita obavezan je da dostavi odgovarajući dokaz o visini i periodu takvih  ulaganja, a otplata duga je tromesečna. U okviru zahteva za investicione kredite podnosilac zahteva može da predvidi i nabavku trajnih obrtnih sredstava, koja može iznositi maksimalno 20 odsto od visine traženog kredita.

Pravo na korišćenje kredita za trajna obrtna sredstva imaju privredni subjekti koji u prethodne dve godine nisu poslovali s gubitkom. Fond ne može po zahtevu jednog podnosioca da odobri i kredit i garanciju ako se i kredit i garancija odnose na isti pravni posao. 

Uslovi uzimanja ovog kredita isti su kao i kod investicionih kredita, s tim što je kod kredita za trajna obrtna sredstva kamatna stopa 2,8 odsto na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke. Rate i na ove kredite otplaćuju se tromesečno. 

Detaljne informacije o uslovima odobravanja kredita Fonda za razvoj možete naći na sajtu www.fondzarazvoj.gov.rs ili na telefon 018/4150-199, 4150-200.

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži