Home  //  Hrana i Piće  //  Vesti  //  METRO AG NASTAVLJA RAST PRODAJE

METRO AG like-for-like prodaja uvećana je za 3.4% u Q3 2018/19, u odnosu na prošlu godinu Porast zabeležen u svim regionima, sem u Rusiji...

– U trećem kvartalu 2018/19, METRO AG beleži povećanje like-for-like prodaje za 3.4% u odnosu na isti kvartal prethodne godine. U lokalnoj valuti, METRO prodaja porasla je za 3.6%. Prijavljena prodaja povećana je za 2.8% na 7.6 milijardi evra.  EBITDA bez doprinosa na zarade od transakcija nekretninama dostigla je ukupno 316 miliona evra u Q3 2018/19 (Q3 2017/18: € 305 miliona), uglavnom podstaknuta Uskršnjim poslovanjem. 

U devetomesečnom periodu 2018/19, EBITDA bez doprinosa na zarade od transakcija nekretninama dostigla je 869 miliona evra (9M 2017/18: 920 miliona evra). Razlozi za smanjenje su operativni razvoj u Rusiji, kao i negativni efekti valute u Rusiji i Turskoj. Prilagođeno za efekte valute, EBITDA bez doprinosa na zarade od transakcija nekretninama smanjena je za -28 miliona eura (-3.1%) u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, pozitivan trend zarade u Zapadnoj Evropi (bez Nemačke) i Aziji imao je kompenzacioni efekat. 

„U trećem kvartalu 2018/19 METRO je povećao like-for-like prodaju za 3.4%, što je veoma ohrabrujuće, jer u našoj osnovnoj delatnosti veleprodaje, beležimo 24. uzastopni kvartal rasta“, izjavio je Olaf Koch, predsednik Upravnog odbora METRO AG. “Rast prodaje vođen je od strane svih regiona osim Rusije, ali smo čak i tamo na pravom putu. Pregovori vezani za proces prodaje Real-a napreduju veoma dobro i ekskluzivnost pregovora će se nastaviti", dodao je Koch.

 

Share