Home  //  Oprema  //  Nove tehnologije  //  Aparat koji kese pretvara u gorivo

Japanski pronalazač Akinori Ito konstruisao je aparat koji plastične kese pretvara u gorivo bez emisije ugljen dioksida. Ovaj aparat prerađuje dva kilograma plastike u jedan litar nafte, koristeći samo jedan kilovat struje

Aparat radi na principu da zagreva plastiku i pretvara je u gas koji se sprovodi u sistem cevi. U cevima se isparenja hlade i kondenzuju u sirovu naftu. Ona se kasnije lako može preraditi u benzin.

Ovaj aparat za sada prodaje korporacija Blest i on košta oko 10.000 američkoh dolara. Ideja je da upotreba ovih aparata postane raširena čak i na kućnu upotrebu, a sama potražnja korigovaće i samnjivaće cenu.

Share