Home  //  Management

Pri određivanju cena šoljice espresa, ugostitelji se, osim nabavnom cenom kafe, rukovode i cenom kod konkurencije

 

Stevo Karapandža, Gastrokulturolog, najpopularniji kuvar Jugoslavije, pionir tv kulinarstva