Home  //  Management  //  Aktuelnosti  //  Dr Danijel Goleman u Beogradu 2. oktobra

Mokrogorska škola menadžmenta organizuje gostovanje dr Danijela Golemana u Beogradu, koji po prvi put dolazi u ovaj deo Evrope. Psiholog i svetski poznati pisac će 2. oktobra u Sava centru govoriti o emocionalnoj inteligenciji, temi koja sve više interesuje modernog čoveka. 

Ovim događajem, Mokrogorska škola menadžmenta ispunjava svoju misiju prenosa znanja u regionu jugoistočne Evrope.

Ukratko definisana, emocionalna inteligencija je sposobnost da se opaze emocije, da im se priđe i da se izazovu, kako bi pomogle procesu mišljenja. U biti, emocionalna inteligencija opisuje sposobnost da se efikasno održava veza između emocija i mišljenja, da se upotrebe emocije kako bi se olakšalo rasuđivanje i da se inteligentno rasuđuje o emocijama. 

Emocionalna inteligencija usredsređuje se na meru u kojoj kognitivne sposobnosti pojedinca dobijaju informacije od emocija i na meru u kojoj se osećanjima upravlja. 

Kako ističe dr Goleman, emocionalnu inteligenciju čine nekognitivne sposobnosti, kompetencije i veštine koje utiču na sposobnost osobe da se nosi sa zahtevima i pritiscima okoline. Emocionalna inteligencija se delom stiče genetskim nasleđem, ali značajnim delom i procesom učenja

Želite li uživo da čujete više o ovoj temi?

Prijavite se za predavanje dr Golemana putem linka.

 

Share