Home  //  Management  //  Aktuelnosti  //  Osam ekskluzivnih restorana zatvorila inspekcija

U saopštenju Poreske uprave Srbije navedeno je da je tokom prethodnih dana kontrolisano poslovanje devet ekskluzivnih restorana i noćnih klubova-splavova u Beogradu i da je njih osam zatvoreno, kao i da su inspektori Poreske uprave privremeno, zbog nepoštovanja propisa, zatvorili 10 ugostiteljskih objekata na Paliću.

U periodu od 1. januara tekuće godine do 27. jula, inspektori Poreske uprave izvršili su ukupno 5.715 kontrola pravilnosti evidentiranja prometa preko fiskalne kase i radno-pravnog statusa angažovanih lica. Nepravilnosti su konstatovane u 1.668 kontrola.  S tim u vezi, podneti su zahtevi za pokretanje prekršajnih postupaka i doneto je 1.122 rešenja o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti.

Iz Poreske uprave Republike Srbije za CafeBar network izjavili su da je intenzivirana kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa na teritoriji cele zemlje u cilju efikasne borbe protiv sive ekonomije. Kako su nam rekli, predmet kontrola je, osim evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i radno-pravni status angažovanih radnika u kontrolisanim objektima.   

Planovi kontrole zasnivaju se na oceni poreskog značaja i poreskog rizika poreskih obveznika, kao i na proceni uticaja poreske kontrole na efikasnost naplate poreza u određenim delatnostima.                                                                  

- Poreska uprava u postupku poreske kontrole utvrđuje činjenice koje se odnose na poštovanje navedene zakonske obaveze. Ukoliko se u postupku kontrole utvrdi da se promet ne evidentira na propisani način, poreskom obvezniku izriče se mera privremene zabrane obavljanja delatnosti u trajanju najviše do 60 dana – rekli su za CafeBar network iz Poreske uprave i dodali da pored ove mere, za prekrsajnu radnju se kažnjavaju obveznik i odgovorno lice.

Inače, za neevidentiranje prometa preko fiskalne kase zaprećene su kazne u rasponu od 100.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica, odnosno 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnike, kao i 5.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Share