Home  //  Management  //  Aktuelnosti  //  Uz novi zakon do lakše i jeftinije proizvodnje rakije

Proizvođači jakih alkoholnih pića u Srbiji ubuduće će moći da se bave tom delatnošću uz jednostavnije uslove i manje troškove, pa time da budu konkurentniji na stranim tržištima.

Cilj novih zakonskih rešenja je da se smanji nivo sive ekonomije i poveća broj registrovanih proizvođača, uz maksimalno uvažavanje parametara kvaliteta i bezbednosti proizvoda. Srbija će novim zakonom postići harmonizaciju sa evropskim propisima u toj oblasti, a geografska oznaka će biti regulisana na potpuno novi način.

Kako je objasnio Milan Ćuprić iz Ministarstva poljoprivrede, geografska oznaka će iz individualnog prava preći u kolektivno, a novim zakonom propisan je postupak zaštite. On je objasnio da su nova zakonska rešenja usmerena ka pojednostavljivanju pravila za registraciju proizvođača i samu proizvodnju.

Fizičkim licima biće omogućena proizvodnja sirovina za jaka alkoholna pića, pri čemu će samo registrovani proizvođač moći da plasira na tržište jaka alkoholna pića za neposrednu ljudsku potrošnju.

- Ključne izmene su to što je malim proizvođačima omogućeno bez velikih nameta da uđu u ovu proizvodnju i da je postepeno unapređuju", istakao je u Privrednoj komori Beograda Ivan Urošević, predsednik Grupacija proizvođača rakije i dodao da su proizvođači obavezni da proizvedu zdravstveno bezbedan proizvod i da su potpuno odgovorni za njega.

- Do sada je postojala velika sirovinska baza, gde su fizička lica činila obimnu proizvodnju koja nije mogla ni na jedan način da uđe u redovne tokove, jer nije bilo dozvoljeno da se od njih može otkupi sirovina kao poluproizvod - podsetio je on. Kako on zaključuje, svakom je omogućeno da se bavi proizvodnjom u određenom vidu i segmentu, a u zavisnosti od stepena i kvaliteta on mora da ispunjava određene uslove. istakao je Urošević.

Registrovani proizvođači mogu da budu preduzetničke radnje i pravna lica i samo oni smeju da stavljaju jaka alkoholna pića u promet kao gotov proizvod u originalnom pakovanju, a svi ostali mogu da se bave proizvodnjom poluprozivoda.

Share