Home  //  Management  //  Saveti  //  Standardi moraju da se poštuju

Piše: Deana Dimitrijević

Osnovna svrha dobrovoljne kategorizacije kojom se rukovodio Hores jeste unapređenje kvaliteta restoraterske ponude, kao i potreba da se restorani, kao reprezentativna vrsta ugostiteljskih objekata iz sektora hrane i pića, na neki način zaštite i izdvoje od ostalih vrsta lokala. Kategorija predstavlja garanciju kvaliteta i vrednost za novac (value for money) i na taj način štitimo gosta, ali i restoratera koji se pridržava usvojenih standarda...

Poslovno udruženje Hores započelo je projekat kategorizacije s ciljem da se isključivo prepoznaje i opravdava kvalitet. Restorani od 2010. godine nisu u obavezi kategorizacije koja je u nadležnosti Republike Srbije, tj. resornog ministarstva, i zbog toga je postojala potreba da se ugostiteljska ponuda standardizuje i kategoriše radi povećanja kvaliteta. U procesu izrade pravilnika učestvovali su eksperti za ugostiteljstvo iz redova profesora i vodećih privrednika, vlasnika i menadžera poznatih restorana. U obzir su uzeti raspoloživi standardi evropskog udruženja Hotrec, kao i Mišlenovi standardi za restorane, uz uvažavanje realnih potencijala restoraterstva u Srbiji.  

– Želimo da povećamo kvalitet gastronomske ponude i da izdvojimo restorane s visokim investicijama, koje se kreću od 500 do 1.500 evra po stolici. To mora da se izdvoji drukčije nego u ostalim ugostiteljskim lokalima. Kategorizacija restorana jasno će ukazivati na standard usluge koju objekat pruža i time će gost unapred biti informisan, a restorater znati šta je njegova obaveza kako bi održao kategorizaciju koja mu je dodeljena. Na taj način podižemo kvalitet ugostiteljskih usluga i za domaće i za inostrane goste – kaže Georgi Genov, direktor Horesa.   

Pravilnikom je predviđeno da se restorani kategorišu u pet kategorija: od pete s jednom do prve sa pet zvezdica. U pogledu kriterijuma, Pravilnik je postavljen na dva osnovna stuba: „Uređenje i oprema” i „Usluge”. U uređenje lokala i opreme spadaju prilazi, parkirališta, garderobe, liftovi, grejanje, klimatizacija i ventilacija, električno osvetljenje, sanitarne prostorije, prostorije za usluživanje, ostali prostori namenjeni gostima i kuhinjski blok. Usluge ugostiteljskih objekata podrazumevaju usluživanje hrane i pića, pisana ponudu jela, pisanu ponudu vina (vinska karta), zaposleno uslužno osoblje i sve ostale usluge i pogodnosti za goste. Sastoji se iz obaveznih i izbornih elemenata. Svaki izborni element ima svoju vrednost izraženu brojem bodova. Pravilnikom je propisan minimalni broj bodova koji mora biti ispunjen za određenu kategoriju i kreće se od 10 za najnižu do 30 za najvišu. 


Anonimni gost

Sama komisija za kategorizaciju prvenstveno se treba posmatrati kao stručni savet, jer je ideja da se unapređuje i održava kvalitet usluga. Hores je zbog toga predvideo i tajnog, anonimnog gosta koji će posetiti lokal u procesu kategorizacije kako bi dao sud iz perspektive objektivnog posmatrača. Važno je koliko je brzo gost uslužen, koliko je vremena prošlo od porudžbine do iznošenja jela, kao i koliko je vremena gost čekao račun. Kriterijumi su strogi jer je namera da se standard konstantno unapređuje. Standard mora da se poštuje kako u delu za posluživanje tako i u kompletnoj opremi i tehničkim prostorijama restorana. Nije cilj da se objekti s minimalnim tehničkim uslovima deklarišu kao restorani, već moraju da se izdvoje oni koji to zaista svojim kvalitetom potvrđuju. Osoblje mora svojim znanjem i ponašanjem da odgovori kategoriji restorana u kome je zaposleno. S druge strane, restoran može biti sjajno opremljen, ali kvalitet usluge mora da bude takođe na visokom nivou, kompletan objekat se kategoriše i svaki segment mora da odgovori postavljenoj kategorizaciji.  

Predviđen je širok spektar izbornih elemenata, posebno iz odeljka „Usluge”, čime je restoranima omogućeno da profilišu svoj proizvod na originalan način i da se dodelom odgovarajuće kategorije pozicioniraju na tržištu. U okviru izbornih elemenata mogu se izdvojiti neki inovativni, kao što su: standardi pripreme hrane za posebne kategorije potrošača (halal, košer), primena IT u poslovanju (profil na društvenim mrežama, onlajn rezervacije), „show cooking” koncept, usluge čuvanja dece. Analiza zadovoljstva gostiju uz upravljanje žalbama, kao i analiza zadovoljstva zaposlenih, tretira se u okviru obaveznih elemenata kategorizacije.   

Kategorizacija restorana počela je da se sprovodi 1. juna 2018. među organizacijama članicama Horesa, koji je i nadležan za taj postupak. Formirana je komisija koju čine tri člana: dr Obren Drljević (predsednik komisije), prof. dr Ljljana Kosar i Vladimir Leković iz Horesa. Rešenje o kategoriji dodeljuje se na tri godine. Svi podaci o ispunjenosti standarda nalaze se na sajtu i mogu se očitati pomoću QR koda 

Udruženje ugostitelja Beograda podržava kategorizaciju restorana i poziva sve kolege da što pre uđu u proceduru. Važno je da se gostu pruži informacija o tome u kakav lokal ulazi i kakvu uslugu može da očekuje, u zavisnosti od više ili niže kategorizacije restorana. To obaveštenje restoran je dužan da pruži na samom ulazu u objekat, kao i na svojoj internet prezentaciji. Cena kategorizacije potpuno je prihvatljiva i uključuje pripremne radove, nekoliko provera, probnu kategorizaciju i finalnu kategorizaciju. Postupak ocenjivanja može iziskivati veće ulaganje ako nije rađen na vreme. 

Masovnost kategorisanih objekata doprineće mogućim beneficijama, poreskim olakšicama i brojnim povlasticama koje će moći da se predlože u okviru sistema, jer kategorizacija potvrđuje uložene investicije i kvalitet poslovanja. Kategorizacija nije zakonska obaveza, već je dobrovoljna potvrda kvaliteta i nivoa usluga. Na Horesovom sajtu istaknuta je Izjava o ispunjenosti standarda za rangiranje restorana u kategorije, gde ugostitelji mogu videti za koju kategoriju, prema tehničkoj opremljenosti i uslugama, mogu da prijave svoj objekat.


Prvi reultati

Među prvim restoranima koji su dobili pet zvezdica je Franš, a veći restorani poput Madere, Kluba književnika i Kalemegdanske terase, kao i drugi u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, u postupku su kategorizacije. Projekat je podržalo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Sve informacije dostupne su na Horesovom sajtu, a moguće je stupiti i u direktan kontakt s tim udruženjem. CBN

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Najnovije vesti


Svako u srcu nosi svoju kafanu

Jovan Mrđenović

ugostitelj

Beograd 1867. slavi povratak kneza Mihaila Obrenovića iz Carigrada, gde mu je turski sultan uručio ferman o predaji srpskih gradova. U kafani Srpska kruna priređeno je veliko slavlje. Tim povodom došao je Jaša Ignjatović...Danuška Kumara

Danuška Kumara

Glavni kuvar hotela Hyatt Regency Beograd Iris New Balkan Cuisine

Iris New Balkan Cuisine, fine dining restoran, Beogradu je pre nešto više od dve godine, kada je otvoren, doneo novi koncept ugostiteljstva. Malo ko je verovao u njegov opstanak, ali zahvaljujući ogromnom entuzijazmu zaposlenih i ljubavi prema...Tajna uspeha je u radu, posvećenosti i viziji

Mihailo Janković

direktor kompanije Nectar, govori za CaféBar network povodom obeležavanja jubileja, 20 godina uspešnog poslovanja kompanije NectarCoca-Cola inspirisala sve da budu Deda Mraz i usreće decu iz SOS sela Srbije

Ove Nove godine 170 dece iz SOS dečijih sela u Kraljevu i Sremskoj Kamenici iskusiće radost praznika i provesti nezaboravno zimovanje zahvaljujući građanima Srbije i kompaniji Coca-Cola.