Home  //  Management  //  Saveti  //  Ugostitelji nisu koncertna agencija

Iako je davno prošlo vreme kada su muzičari mesecima nastupali u jednom lokalu, novi kolektivni ugovor o izvođačkom radu ugostitelje stavlja u poziciju poslodavaca muzičarima, što im, kažu, nikako ne odgovara! 

Novim kolektivnim ugovorom o izvođačkom radu, koji je Udruženje poslodavaca potpisalo, poslodavac, odnosno ugostiteljski objekat koji ima nastupe muzičara u okviru sopstvenog programa, mora ugovorom odrediti obaveze prema izvođačima, tj. iznos nadoknade za nastupe muzičara, i redovno uplaćivati poreze koji ih prate. 

Poslodavac je dužan da izvođaču obezbedi sve uslove neophodne za odgovarajuće izvođenje estradno-muzičkog programa, bezbedne uslove rada, prostor za izvođenje programa odgovarajuće opremljen i zaštitu od svake vrste napada na ličnost izvođača u psihičkom i fizičkom smislu. Poslodavac, takođe, treba da obezbedi i osigura muzičku opremu, instrumente i ostale rekvizite izvođača od oštećenja i krađe, u slučaju mesečnog ili dužeg poslovnog angažmana. Predlog Udruženja ugostitelja jeste da se takva odgovornost obavezno osigura kod osiguravajuće kuće. 

Poslodavac je dužan da uplati izvođački honorar najkasnije osam dana od izvođenja, bilo da je angažovanje mesečno bilo samo nekoliko muzičkih radnih dana, i da obračuna i plati pripadajuće poreze u skladu sa zakonom. Ukoliko je to predviđeno ugovorom, poslodavac je dužan da isplati i putne troškove izvođača

Honorar ne sme biti niži od minimalne cene rada, tj. 1.200 dinara po izvođaču po radnom danu. Na taj iznos poslodavac plaća 17% poreza. Ako angažuje izvođača koji nema važeću licencu, ugostitelj snosi odgovornost i plaća obaveze u visini od 60% honorara.

Kada se proslave organizuju u ugostiteljskom objektu gde gosti angažuju muzički program po svom izboru, vlasnik ugostiteljskog objekta, po novom pravilniku, mora da proverava licence izvođača estradno-muzičkog programa i da sa svakim članom benda potpiše Posebni kolektivni ugovor u kome će se precizirati iznos honorara. Udruženje estradnih umetnika i izvođača navelo je da u slučaju organizacije muzičkog programa van ugostiteljskih objekata, tj. u privatnom angažmanu, ulogu poslodavca preuzima organizator proslave, koji je takođe dužan da proveri licence izvođača i da uplati zakonom propisane doprinose za njihov angažman. 

Finansijske i zakonske obaveze pri angažmanu muzičko-estradnog programa u ugostiteljskom objektu odnose se isključivo na ugostitelja, čak i u slučaju da je za angažman i organizaciju zaduženo fizičko ili pravno lice, a ne sam ugostitelj. Time svaka privatna proslava koja uključuje neku vrstu nastupa, a održava se u ugostiteljskom objektu, obavezuje ugostitelje da vrše sva plaćanja i proveravaju licence izvođača iako ih direktno angažuju druga lica. 

Kontrolu mogu vršiti poreski inspektori, ali i komunalna inspekcija, inspektori rada, kontrola SOKOJ-a i tržišna inspekcija. U slučaju da nema ugovor sa izvođačima muzičko-estradnog programa ili da izvođači ne poseduju licence, ugostitelj će, osim novčano, biti kažnjen i zatvaranjem lokala.

Sporno je, međutim, to što se Udruženje poslodavaca nije ni konsultovalo sa strukovnim udruženjima, Horesom, Udruženjem ugostitelja Beograda, Udruženjem ugostitelja Novog Sada i Udruženjem ugostitelja Niša, oko donošenja te odluke

Predsednik Horesa Georgi Genov kaže da Hores nije ni razmatrao tu odluku i da ne podržava njeno potpisivanje. 

– Mi ne priznajemo da smo poslodavci muzičarima. Ugostitelji nisu koncertna agencija, vreme osamdesetih kada su muzičari mesecima radili u hotelima i restoranima je prošlo, muzičari imaju svoje menadžere, agencije ili firme prijavljene kao koncertne grupe. Tražimo od Vlade da se odluka poništi i donese uz konsultaciju sa strukovnim udruženjima. Ne priznajemo ni da kontrolu obavljaju sindikati sa ovlašćenjem države, jer postoji mogućnost zloupotrebe položaja. Potrebno je ponovno preispitivanje odluke, ne prihvatamo njeno potpisivanje – objašnjava Genov.  

Nikola Dimitrijević, predsednik Udruženja ugostitelja Beograda i vlasnik restorana Franš, smatra da je odluka doneta bez konsultacija sa udruženjima kojima je nametnuta sva odgovornost 

– Šta sada kada su se „naši” poslodavci o svemu dogovorili i potpisali odluke bez saglasnosti Udruženja ugostitelja i Udruženja Hores? Kao da nemamo dovoljno briga oko svega u poslu, pa sada treba da brinemo i o muzičarima i izvođačima, koji imaju svoja udruženja. Izgleda da je svima lakše da mi ugostitelji radimo sve za njih, a usput da odgovaramo pred državnim organima i svim inspekcijama i da nadoknadimo štetu ako je bude bilo! Ko to sebi uzima za pravo da nama nametne takvo breme brige i finansijske troškove radi svoje zarade?! Momci iz Udruženja poslodavaca baš su se zaigrali! – rekao je Nikola Dimitrijević. CBN

 

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži