Home  //  Management  //  Istražujemo  //  Veliko spremanje

Primena novog Pravilnika za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj od 15. decembra... Kategorizacija ugostiteljskih objekata označava se brojem zvezdica od jedan do pet. Ugostiteljski objekat mora ispunjavati sve obavezne elemente za kategoriju kojoj pripada i mora imati minimum bodova po osnovu izbornih elemenata za istu kategoriju...

 

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donelo je novi Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj. Pravilnik je stupio na snagu, a počinje da se primenjuje 15. decembra 2016. Za ugostiteljske objekte za koje je izdata određena kategorija do stupanja na snagu tog pravilnika, odredbe novog pravilnika primenjivaće se od dana isteka roka važnosti akta o određivanju kategorije. Pravilnikom su propisani standardi za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, kao i podvrste garni hotel i apart hotel. Novi pravilnik obuhvata i posebne standarde za specijalizaciju hotela, kategorije i način sticanja i promene kategorije.  Donošenje pravilnika uslovljeno je potrebom da se stvori normativno-pravni okvir kojim se podstiče podizanje nivoa kvaliteta usluga i sadržaja ugostiteljskih objekata za smeštaj, kao i njihovo prilagođavanje evropskim standardima u oblasti kategorizacije, kako je navelo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Izmene u pravilniku rezultat su napomena stručne javnosti i prakse i poboljšanja postojećih rešenja.

– Donošenje pravilnika na taj način predstavlja jednu od ključnih pretpostavki za kvalitetniji turistički razvoj Srbije, kao i za sticanje viših pozicija na turističkom tržištu – naveo je samostalni savetnik Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Goran Negić.  

 

Nova rešenja i opšte odredbe

U novom pravilniku definisani su izborni elementi i način izračunavanja, data je bliža i detaljnija definicija depandansa, a definicije vrsta i podvrsta su ujednačene.   

Novim pravilnikom određuje se da u sastavu ugostiteljskog objekta za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje, pansion i podvrste garni hotel i apart hotel ne mogu postojati sobe i apartmani koji su aktom jedinice lokalne samouprave razvrstani u kategoriju.

Propisano je da u ugostiteljskom objektu za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje, pansion i podvrste garni hotel i apart hotel mogu biti i delovi objekta u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih lica koji kao smeštajne jedinice, ili drugi sadržaji ugostiteljskog objekta, funkcionalno i organizaciono čine sastavni deo ugostiteljskog objekta. Ugostitelj je dužan da pri podnošenju zahteva za razvrstavanje ugostiteljskog objekta za smeštaj u kategoriju dostavi odgovarajuće dokaze o međusobno regulisanim pravima i obavezama. Podnosi se i kopija ugovora o upravljanju zaključenog između ugostitelja i drugih pravnih i fizičkih lica koja su vlasnici delova objekata (smeštajnih jedinica).

 


Oznaku kategorije izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave na osnovu rešenja ministra o razvrstavanju ugostiteljskog objekta u kategoriju. Troškove izdavanja oznake snosi podnosilac zahteva za određivanje kategorije objekta.


 

 

Standardi kategorizacije sadrže obavezne elemente, kao i izborne elemente, odnosno usluge i prateće sadržaje ugostiteljskog objekta, na osnovu kojih se, prema ovom pravilniku, dodeljuje broj bodova utvrđenih za određenu kategoriju. Za motele je novim pravilnikom smanjen potreban broj bodova po osnovu izbornih elemenata.

Za niže kategorije su se novim pravilnikom uveli pooštreni kriterijumi, koji u okviru obaveznih elemenata zahtevaju kompjuterizovano recepcijsko poslovanje, propisanu minimalnu površinu sale restorana, pločicu s imenom uslužnog osoblja i brojne druge. 

Kategorizacija ugostiteljskih objekata označava se brojem zvezdica od jedan do pet. Ugostiteljski objekat mora ispunjavati sve obavezne elemente za kategoriju kojoj pripada i mora imati minimum bodova po osnovu izbornih elemenata za istu kategoriju. 

Novim pravilnikom je za ugostiteljski objekat za smeštaj, vrste soba, uvedena kategorija od četiri zvezdice. 

Ugostiteljski objekat vrste hotel, kategorisan sa tri ili više zvezdica može da se specijalizuje po posebnim standardima u zavisnosti od usluga koje pruža. Standardi specijalizacije hotela obuhvataju poslovni hotel, kongresni hotel, porodični hotel, sportski hotel i spa-velnes hotel. 

Uvedeni su potpuno novi kriterijumi za standard hotela, između ostalog ekološki kriterijumi, cipelarnik u sobi, video-nadzor glavnog ulaza i recepcije, dekoracija prijemnog hola, softver za hotelsko poslovanje (za više od 30 smeštajnih jedinica), poseban ulaz za prtljag, izveštaj o sprovedenom eksternom istraživanju zadovoljstva gostiju, obeležavanje parking mesta i brojni drugi.

Depandans u sastavu ugostiteljskog objekta vrste hotel, motel, pansion ili podvrste garni i apart hotel razvrstava se u istu ili u jednu kategoriju niže od glavnog objekta, o čemu gost mora biti obavešten.

Sobe i apartmani u sastavu ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje i pansion, kao i podvrste garni i apart hotel ne mogu biti razvrstane u kategoriju aktom jedinice lokalne samouprave. 

 

Oznake kategorizacije

Kategorija ugostiteljskog objekta hotel, motel, turističko naselje, pansion, apart i garni hotel označava se tablom, dok se kategorija vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo označava nalepnicom. Tabla i nalepnica su petougaonog oblika sa zaobljenim uglovima, a u gornjem delu sadrže ucrtane šestokrake zvezdice kojima se označava kategorija objekta. U donjem delu ispisan je naziv vrste objekta na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, i na engleskom jeziku. 

Pravilnikom su propisani izgled i tačne dimenzije oznake za kategoriju. Oznaka kategorisanog objekta postavlja se sa spoljne strane na glavnom ulazu u objekat ili unutar glavnog ulaza ukoliko se objekat nalazi u zgradi pod zaštitom kao kulturno dobro. Podloga oznake je tamnoplave, a slova i simboli žute boje. 

Specijalizacija hotela označava se na pravugaonoj tabli sa zaobljenim uglovima. U gornjem delu table istaknut je naziv specijalizacije hotela na sprskom jeziku, ćiriličnim pismom, a u donjem delu na engleskom jeziku.

 

Način sticanja kategorije ugostiteljskog objekta

Ugostitelj podnosi resornom ministarstvu zahtev za razvrstavanje ugostiteljskog objekta za smeštaj u kategoriju. Ispunjenost uslova propisanih za kategoriju, kao i za specijalizaciju hotela, utvrđuje i proverava komisija za kategorizaciju ugostiteljskog objekta, koju obrazuje ministar. 

 

Promena kategorije ugostiteljskog objekta

Ukoliko ugostiteljski objekat ispuni uslove za višu kategoriju ili odstupi od standarda propisanih za kategoriju koja mu je određena, resorno ministarstvo, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave, na zahtev ugostitelja donosi rešenje o promeni kategorije, u skladu sa zakonom. 

Ukoliko ugostiteljski objekat za smeštaj poveća broj smeštajnih jedinica, ugostitelj podnosi novi zahtev za određivanje kategorije.

Postupak promene kategorije isti je kao i postupak njenog određivanja.

Ugostitelj 60 dana pre isteka roka utvrđenog rešenjem podnosi zahtev za ponovno određivanje kategorije.

 

Pregled smeštajnih jedinica na teritoriji Srbije

Na teritoriji Srbije, ove godine, ima 350 hotela, uključujući i garni i apart hotele. Broj ležaja iznosi 28.857. Kvalitativni pomak u poslednjih nekoliko godina predstavlja činjenica da je najveći broj ležajeva nekada bio u hotelima sa dve i tri zvezdice, dok se danas najveći broj smeštajnih kapaciteta nalazi u hotelima sa četiri zvezdice. 

– Svaki četvrti hotel i skoro svaki treći ležaj u Srbiji, nalazi se u Beogradu, što je nepovoljna teritorijalna struktura, tj. razmeštaj. U Beogradu trenutno posluju 93 hotela sa ukupno 6.472 smeštajne jedinice i 9.400 ležaja – rekao je Goran Negić, samostalni savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. CBN

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

Najnovije vesti


Radost - fina kuhinjica

Radost fina kuhinjica je restoran u kome je Martin Gor iz Depeche Moda probao skoro sve s menija. U njemu se zdrava hrana priprema svakodnevno, a radni dan počinje rano ujutro, kada vlasnica Saška Maček odlazi na pijacu po sveže namirnice. Zatim...Još strože kazne

Za neizdavanje računa zatvaranje restorana na godinu dana...

Pred letnju sezonu ugostitelje je dočekala loša vest. Naime, država je odlučila da pooštri kazne za prekršaje poput neprijavljivanja zaposlenih ili neizdavanja fiskalnog računa, pa ako...Zaštita podataka gostiju (GDPR)

Hotelijeri u svetu već odavno su spremni, dok se domaći, kao što to obično biva u našoj zemlji, pripremaju u minut do 12. Podaci jesu resurs, ali s novom regulativom (GDPR) ujedno predstavljaju i veliku odgovornost i zahtevaju čitav niz mera koje...Pušenje ili ne, odlučite sami!

GORAN JOVIĆ

vlasnik kafića Knez, Valjevo

Smatram da samo fizičkim pregradama kao što su zid ili staklo, u stvari, dobijate pravi prostor, dok podela na rejone bez pregrade znači isto kao kada bi u jednom malom delu bazena bilo dozvoljeno...U kuhinji mora da bude zabavno

EYCK ZIMMER

Culinary director hotela Square Nine

Sa novim šefom kuhinje hotela Square Nine Eyckom Zimmerom razgovarali smo o kuvanju, novom letnjem meniju, Mišlenovim zvezdicama i životu u Beogradu. 

Koliko je ovaj duhoviti Nemac neobičan...