Home  //  Hrana i Piće  //  Kultura Vina  //  Za tačne i precizne etikete

Procedura odobravanja podataka na deklaracijama uvedena je da bi se dostigao jedan od EU standarda za zaštitu potrošača i otklonile primedbe u vezi s vinskim sektorom koje se odnose na netačno ili nedovoljno tačno deklarisanje vina u Srbiji

Prvog januara 2013. godine počela je primena novog Pravilnika o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu. Pravilnik je stupio na snagu u maju prošle godine, ali je do januara trajao prelazni period kako bi se proizvođači i uvoznici upoznali s novim pravilima i pripremili svoje deklaracije, tj. etikete. 

Pravilnik je u potpunosti usklađen s regulativom i zahtevima Evropske unije i propisuje da sva vina koja se deklarišu moraju da prođu posebnu proceduru odobravanja podataka na svim deklaracijama i dodelu kontrolnih brojeva za svaki proizvod, tj. vino.

Obavezni podaci na deklaraciji za vina:

– naziv vina / trgovačko ime (kod vina čiji naziv sadrži ime sorte, mora da postoji i dodatna reč, kao posebna odrednica koja će ih razlikovati od drugih vina iste sorte),

– vrsta proizvoda,

– mazivna zapremina (u l, ml ili cl),

– sadržaj stvarnog alkohola (u % vol, ne izražen kao % V/V),

– naznaka zemlje porekla (ukoliko grožđe ili vino nije iz Srbije, mora se navesti država iz koje potiče grožđe, šira ili vino),

– naziv i adresa sedišta punioca vina,

– lot (za svaki lot je potrebna posebna laboratorijska analiza vina),

– naznaka da vino sadrži sastojke koji mogu da izazovu alergijske reakcije,

– kontrolni broj,

– izraz za slast (podatak obavezan samo kod penušavog, gaziranog, kvalitetnog penušavog i kvalitetnog aromatičnog penušavog vina). 

Kontrolni broj, kako za CafeBar network objašnjava Darko Jakšić, šef Grupe za vinogradarstvo i vinarstvo Ministarstva poljoprivrede, predstavlja garanciju da su svi podaci na deklaraciji ispravni i tačni, i da je deklaraciju kontrolisalo Ministarstvo poljoprivrede. 

– Procedura odobravanja podataka na deklaracijama uvedena je da bi se dostigao jedan od EU standarda za zaštitu potrošača i otklonile primedbe u vezi s vinskim sektorom koje se odnose na netačno ili nedovoljno tačno deklarisanje vina u Srbiji. Iako je prethodni pravilnik zabranjivao neodgovarajué korišćenje geografskih oznaka, naziva sorti ili godine berbe i bio mnogo stroži u pojedinim segmentima, to nije u potpunosti poštovano i kontrolisano, zbog čega su potrošači često dovođeni u zabludu. Stoga se javila potreba za sistemskim rešavanjem tog problema odobravanjem deklaracija, što se odnosi i na domaća i na uvozna vina – ističe Jakšić. 

Kod vina s geografskim poreklom obavezni su:

 oznaka kvalitetne kategorije (za srpska vina G.I., K.P.K. ili K.G.P.K., a kod uvoznih vina se ne prevodi),

 oznaka geografskog porekla (kod uvoznih vina se ne prevodi na srpski jezik),

 obeležavanje evidencionim markicama kvaliteta i porekla (zelene, crvene ili ljubičaste boje).

Sada su, prema njegovim rečima, jasno definisane zabrane navođenja geografskog porekla za vina deklarisna kao vina bez geografskog porekla, kod kojih je dozvoljeno navesti samo određene podatke koji ne dovode potrošače u zabludu. S druge strane, za vino s geografskim poreklom dozvoljeno je navesti sve podatke i sve geografske odrednice. Postoje, ipak, i neke olakšice za proizvođače mirnih vina bez geografskog porekla, pa se ona mogu deklarisati samo rečju vino, ali bez ikakvih geografskih izvodnica.

Procedura za dobijanje kontrolnog broja

Da bi procedura odobravanja podataka na deklaracijama i dobijanja kontrolnih brojeva bila olakšana, pripremljen je obrazac zahteva. U njemu su navedeni svi podaci dozvoljeni zakonom i pravilnikom, a proizvođač sam bira način deklarisanja markiranjem podataka ponuđenih u obrascu. Obrazac se popunjava za svako vino pojedinačno, i ukoliko su podaci u skladu s pravilnikom i zakonom, Ministarstvo poljoprivrede ih odobrava i izdaje kontrolni broj. Kada dobiju kontrolni broj, proizvođači i uvoznici dužni su da u roku od mesec dana dostave štampane etikete, pakovanja, okovratnike i druge tehničke oblike deklarisanja na kojima su navedeni isključivo odobreni podaci. Etikete i ostali tehnički oblici deklarisanja zatim se skeniraju i postavljaju na sajt Ministarstva poljoprivrede. Na taj način će biti olakšane i kontrole deklarisanja, jer će inspekcije ubuduće lako upoređivati da li vino u prometu ima one podatke koji su odobreni.

Kod vina bez geografskog porekla i vina s geografskim poreklom kontrolni broj se dobija jednom zauvek, dok se kod stonog sortnog vina ili vina koje ima godinu berbe ili naziv sorte, kontrolni broj dobija svake godine, za svaku količinu. Procedura traje nekoliko dana i za nju se plaćaju samo takse od 430 i 250 dinara. 

 

Share