Home  //  Hrana i Piće  //  Vesti  //  GLOVO nastavlja rad

U kompaniji Glovo naš glavni prioritet tokom ove epidemije uvek su bezbednost, zdravlje i dobrobit naših zaposlenih, korisnika, kurira i partnera.

Vlada Srbije pokrenula je vanredne mere ograničenja kretanja i zatvaranje granica radi daljeg sprečavanja širenja Covid-19 (koronavirus).

Opseg ove epidemije i dugoročan uticaj još uvek nisu poznati, a važno je slediti savete i smernice Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i nadležnih tela za javno zdravlje.

Hrana, namirnice i farmaceutski proizvodi smatraju se neophodnim, te će kuhinje restorana, supermarketi i apoteke biti otvoreni tokom ovog perioda nesigurnosti. To znači da ćemo i dalje ostati aktivni - sve dok nas lokalne vlasti ne upute drugačije - nudeći podršku i usluge dostave ovih osnovnih stvari svim građanima.

Ovo je veoma težak trenutak za naše partnere, od kojih su mnogi najteže pogođeni zatvaranjem, merama socijalnog distanciranja i merama ograničenja kretanja u gradovima. Oko 90 posto naših partnera su nezavisni restorani i blisko sarađujemo sa restoranima i poslovnim udruženjima, ne samo po pitanju lanca snabdevanja, već da bismo pokušali da pomognemo industriji da se snađe u neizvesnosti oko ove pandemije. Takođe blisko sarađujemo sa kuririma kako bismo bolje razumeli njihove potrebe i nastavili poboljšavati način na koji poslujemo, jer u ovim trenucima njihova je uloga jednako važna kao i ranije.

Osim hrane, kao uslugu dostave na zahtev, možemo pružiti nabavku namirnica, kao i farmaceutske proizvode. Imamo obavezu da pokušamo da te predmete učinimo što dostupnijima, posebno za one građane kojima je pomoć najpotrebnija. Važno je da se svi okupimo i da učinimo onoliko koliko možemo da pomognemo jedni drugima.

S obzirom na brzinu kojom se koronavirus proširio, takođe smo odlučili da primenimo različite mere u cilju izbegavanja, što je više moguće, prenošenja virusa između korisnika, distributera, partnera i zaposlenih. Ove mere uključuju:

- Saradnja s lokalnim vlastima i industrijom u pronalaženju načina za održavanje sektora ugostiteljstva - Komunikacija saveta i smernica Svetske zdravstvene organizacije svim korisnicima, distributerima, partnerima i zaposlenima

- Podrška prikupljanju i isporuci osnovnih životnih stvari, poput lekova i farmaceutskih proizvoda ili hrane i namirnica, posebno među korisnicima koji pripadaju rizičnim grupama, kao što su stariji ljudi, ili organizacijama kao što su starački domovi itd.

Pored toga, kompanija razmatra i druge konkretne mere za korisnike, distributere, kurire i partnere

Korisnici i distributeri:

- Dostava bez potpisa koja znači da kupci više neće morati da potpisuju narudžbine po isporuci

- Isporuke „bez kontakta“ omogućavaju kupcima da zahtevaju da se narudžbine ostave/spuste na određenom mestu po njihovom izboru

- Preporučuje se digitalno plaćanje u svrhu ograničavanja direktnog kontakta između kupaca i kurira

Za kurire:

- Obezbeđivanje rukavica i dezinfekcionih sredstava kuririma

- Kanal komunikacije koji se prati 24/7 za pitanja koja se odnose na Covid-19

Partneri i zaposleni:

- Preporuke koje se tiču dezinfekcije kesa za dostavu, postupaka za rukovanje i postavljanje porudžbina na predviđene površine.

- Nove informacije o higijeni koje se šalju zaposlenima, kuririma, partnerima i tiču se najboljih praksi i najnovijih informacija koje daje SZO.

- Obustava putovanja zaposlenih i svih događaja. Uspostavili smo rad na daljinu za sve zaposlene, sa posebnom pažnjom za ranjivim grupama (trudnice, one s trudnim partnerkama, osobe zadužene za grupe ljudi pod posebnim rizikom, zaposlene koji su nedavno putovali u pogođeno područje, itd.)

Share