Home  //  Hrana i Piće  //  Vesti  //  Danas počinje simpozijum „Pivo, pivarske sirovine i oprema“

U periodu od 27-30. avgusta 2018. godine u Zrenjaninu, u okviru tradicionalne  manifesta cije „Dani piva“, održaće se Drugi Naučno-stručni simpozijum „Pivo, pivarske sirovine i oprema“, jedini pivski skup ove vrste u regionu. Organizator ovogodišnjeg skupa je Udruženje pivara Srbije, uz veliki broj suoorganizatora. Glavni pokrovitelj Simpozijuma je Grad Zrenjanim na čelu sa gradonačelnikom Čedomirom Janjićem. 

 

Prof. dr Viktor Nedović, predsednik Naučnog odbora izjavio je:

-Poljoprivredni fakultet i Udruženje prehrambenih tehnologa Srbije ove godine su pružili podršku organizaciji Simpozijuma, sa željom da doprinesemo međunarodnom karakteru skupa, jer unazad više decenija nismo u regionu imali skup naučnika i stručnjaka na kome smo mogli da predstavimo radove i tendencije sa naučnog aspekta i razgovaramo o pravcima razvoja pivarstva. Na poziv Naučnog odbora odazvao se veliki broj kolega iz regiona tako da ćemo ove godine imati 10 predavača iz zemalja iz regiona.

 

Predavači i moderatori na skupu biće eminentni profesori univerziteta iz raznih oblasti, kao i eksperti iz različitih zemalja Srbije, Češke, Hrvatske, Slovačke, Makedonije i Slovenije. Metodi rada na skupu biće raznoliki: plenarna predavanja, prezentacije, radionice i okrugli stolovi, poslovni susreti. 

 

Organizacioni odbor kojim predsedava prof. dr Radovan Pejanović je zajedno sa Naučnim odborom radio na ispunjenju misije Simpozijuma, a to je da okupi što širi krug poslenika iz oblasti pivarske industrije: eminentne naučne i stručne eksperte, tehnologe, agronome, velike, srednje, male proizvođače, preduzetnike, ekonomiste, turizmologe, medicinare, predstavnike ministarstava i privrednih komora, kao i sve one koji su direktno i indirektno uvučni u lanac ovog moćnog biznisa i značajne i privredne aktivnosti. Upravo  ta raznolikost učesnika omogućiće multidisciplinarni pristup pivarstvu kao naučno-stručnoj oblasti i privrednoj delatnosti.

 

Cilj organizacije Simpozijuma je da kritički preispita stanje, probleme, mesto i ulogu kao i potencijale pivarske industrije u Republici  Srbiji. Na skupu će se otvoriti najznačajniji problemi koji pogađaju i ovu oblast i to kako sa tehnološkog tako i agronomskog (sirovinskog) aspekta, ali i sa tehničkog (oprema) i organizacionog aspekta. Pri tom će se razmatrati globalni aspekti, kao i nacionalni, regionalni i lokalni. Posebno će se analizirati stanje, problemi i potencijali preduzetništva u ovoj oblasti, naročito kroz razvoj malih-kraft pivara, koje pokazuju razvojni trend u ovoj oblsti.

 

Cilj Simpozijuma je, takođe, da kroz saznanja, zaključke i preporuke ukaže nosiocima ekonomske politike kojim pravcem treba razvijati ovu  privrednu oblast, koje mere podsticaja primenjivati (poresku, kreditnu, spoljno-trgovinsku i drugu), koju legislativu koristiti u cilju što efikasnijeg funkcionisanja ovog privrednog podsistema, i drugo.

 

Share