Home  //  Hrana i Piće  //  Vesti  //  Hotel Bristol ostaje vojni

Hotel Bristol, spomenik kulture Beograda, najverovatnije će ostati u sastavu Ministarstva odbrane, za razliku od zgrade Iskre i prodajnog salona Simpa koji su eksproprijacijom pripali Republici Srbiji i gradu Beogradu, da bi kasnije bili preneti u vlasništvo preduzeća Beograd na vodi. Predstavnici Beograda na vodi nedavno su premeravali ovo zdanje staro više od 100 godina.

- Predstavnici preduzeća Beograd na vodi i Kompanije Eagle hills obraćali su se početkom godine Ministarstvu odbrane sa molbom da im se omogući vizuelni pregled unutrašnje konstrukcije objekta i mreža u hotelu. Do kraja maja 2016. izmereni su i gabariti objekta - navode iz Ministarstva odbrane i dodaju da se hotel Bristol i dalje vodi kao perspektivan objekat, koji je neophodan sistemu odbrane, te da se ne nadaju eksproprijaciji.

Bristol je podignut kao zgrada Osiguravajućeg i kreditnog društva Beogradske zadruge između 1910. i 1912. godine. Sagrađen je u duhu klasicizma, prema projektu Nikole Nestorovića i predstavlja jedan od prvih velikih modernih beogradskih hotela. Danas ima 53 sobe i 11 apartmana.

Share