Home  //  Hrana i Piće  //  Vesti  //  Beograd rešava problem buke

Grad Beograd je svestan problema koji imaju stanari zbog buke i komunalnog nereda koji se stvara u ugostiteljskim objektima koji rade duže od ponoći, rekao je gradski menadžer Goran Vesić. On je dodao i da će sistemsko rešavanje problema, uz sve napore i izmene zakona i propisa, trajati bar do septembra. 

- Gradu Beogradu je privatnost i mir građana svetinja. Već neko vreme radimo na tome da zaštitimo stanare kako bi mirno živeli u svojim zgradama. Zato smo doneli odluku kojom se zabranjuje rad hostela u stambenim zgradama bez saglasnosti skupština stanara i inicirali donošenje novog zakona o stanovanju upravo da bi se uveo red u održavanje stambenih zgrada – rekao je Vesić.

On je dodao da javnost ne zna da prema sadašnjem zakonu inspektor koji kontroliše buku mora da najavi posetu i merenje ugostiteljskom objektu i jasno je da svi oni prilagode jačinu muzike propisima kada dolazi inspekcija.

- Izmenama Zakona o buci tražimo pravo da nenajavljeno kontrolišemo ugostiteljske objekte, da ih upozoravamo i kao krajnju meru zatvaramo ako ne poštuju propise. To se odnosi i na paru i mirise. Takođe, u pripremi je i pravilnik koji će odrediti kakvu vrstu izolacije moraju da imaju ugostiteljski objekti i splavovi, čak i oni koji su otvoreni. Pored toga, posle usvajanja zakona o vodama, jer sada nemamo nadležnost, uredićemo rad splavova od kojih mnogi stvaraju nesnosnu buku građanima Starog grada i Savskog venca koji žive na desnoj obali Save - rekao je Vesić.

Pored toga, naveo je, grad priprema izmenu svoje odluke kojom će se, osim zabrane ugostiteljskim objektima da rade u stambenim zgradama duže od 23 sata radnim danom i ponoći vikendom, uvesti i zona oko stambene zgrade u kojoj ista zabrana važi.

Share