Home  //  Hrana i Piće  //  Vesti  //  Počinje Terra Madre Balkana 2016 u Tirani


Posle tri manifestacije u Sofiji (2010, 2012) i Dubrovniku (2014), mreža Terra Madre Balkana je izabrala Tiranu kao mesto četvrtog okupljanja. Terra Madre Balkana je prva mreža ove vrste koja ujedinjuje prehrambene zajednice iz više zemalja istog regiona. 

Četvrtoj Terra Madre Balkanaod 2 do 5 juna u Tirani, Albanija, prisustvovaće Edmond Panariti - Ministar poljoprivrede, ruralnog razvoja i vodoprivrede, Milva Ekonomi - Ministar ekonomskog razvoja, turizma, trgovine i preduzetništva, Mirela Kumbaro -  Ministar kulture, Brunilda Paskali – zamenik gradonačelnika Tirane, Alberto Cutillo - ambasador Italije u Albaniji, Yngve Engstrom iz Delegacije EU u Albaniji i Carlo Petrini - predsednik Slow Food. Na manifestaciji će biti realizovana Pijaca Zemlja sa predstavnicima više od 50 Теrrа Маdrе prehrambenih zajednica Balkana i međunarodna naučna konferencija.

Četvrtu Terra Madre Balkana organizuje VIS Albania uz podršku Slow Food, u saradnji sa  Ministarstvom poljoprivrede Albanije, Ministarstvom ekonomskog razvoja, turizma, trgovine i preduzetništva Albanije, Opštinom Tirana i Agencijom Italije za međunarodnu saradnju.

Manifestacija će okupiti 350 učesnika gde učestvuju sledećih 11 zemalja: Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Crna Gora, Makedonija, Rumunija, Srbija, Turska, Italija, Albanija i Kosovo.

Centralni trg Majka Tereza će biti mesto najvažnijeg dela manifestacije – Pijace Zemlje. Preko 50 štandova će pružiti priliku posetiocima da vide i probaju mnogobrojne proizvode iz Terra Madre prehrambenih zajednica, Slow Food Presidia i “Riznice ukusa”, Slow Food svetskog kataloga prehrambenog diverziteta.

Slow Food Presidia i predstavnici iz više od 50 Terra Madre prehrambenih zajednica iz raznih zemalja će biti na pijaci:

  • Iz Hrvatske su beli luk Ljubitovički šarac i novi Presidium Varenik sa poluostrva Pelješac koji je dugo bio centar dalmatinskog vinogradarstva.

Program Terra Madre Balkana 2016 će takođe obuhvatiti i degustacije, koncerte, radionice i konferencije.

Neke od tema diskusija su:

  • Borba protiv gladi u svetu” - Thomas Pogge, professor na Univerzitetu Yale I vodeći svetski ekspert za siromaštvo i ljudska prava, predstaviće razmišljanja na temu smanjenja siromaštva i ulogu hrane.

  • Pristup tržištu, pristup mogućnosti” – istrživanje mogućnosti i ograničenja u pristupu tržištu malih poljoprivrednih proizvođača na Balkanu, kako država EU tako i zemalja kandidata u procesu harmonizacije sa regulativom EU.

  • Prvo poljoprivrednici!”, Međunarodna naučna konferencija – izgradnja široke mreže naučnih i istraživačkih instituta na temu: diverzitet hrane i očuvanje biljnih genetičkih resursa i temu: finansijske i nefinansijske barijere koje sprečavaju pristup tržištu malih zanatskih proizvođača hrane.

  • Održivi ruralni turizam, agroturizam i koncept multifunkcionalne poljoprivrede” – naglašavanje nekih od najboljih iskustava koja su se do sada pojavila, kao i novih puteva kojima će ruralni turizam podstaći lokalni razvoj; istraživanje doprinosa tradicionalne proizvodnje hrane socijalnoj, ekonomskoj i ekološkoj održivosti u onome što se danas definiše kao multifunkcionalna poljoprivreda.

  • Za kompletan program manifestacije i konferencija posetite: http://www.essedra.com/biodiversity/terra-madre-balkans/

Manifestacija se organizuje u okviru projekta ESSEDRA, kofinansiranog od strane Evropske Unije sa ciljem podrške procesu evropskih integracija zemalja Balkana i Evrope kroz jačanje organizacija civilnog društva i njihovih kapaciteta da utiču na politike i promovišu održive modele ruralnog razvoja.

Posle tri manifestacije u Sofiji (2010, 2012) i Dubrovniku (2014), mreža Terra Madre Balkana je izabrala Tiranu kao mesto četvrtog okupljanja. Terra Madre Balkana je prva mreža ove vrste koja ujedinjuje prehrambene zajednice iz više zemalja istog regiona.  Slow Food i Terra Madre su stvori duboko ukorenjenu regionalnu mrežu sa hiljadama onih koji je podržavaju, 24 Slow Food Presidia100 prehrambenih zajednica, 50 glavnih kuvara, 15 edukacionih programa o hranljivosti i ukusu u školama i preko 280 proizvoda sa Balkana u Slow Food katalogu “Riznica ukusa”. 

  

 

 

Share