Home  //  Hrana i Piće  //  Vesti  //  Turizam- izazovi 2016

Uprkos nestabilnim političkim prilikama, terorističkim napadima i ekonomskom stanju, turizam kao privredna grana i dalje beleži rast. Prema podacima Sveteske turističke orgaizacije (UNWTO), broj turista koji je posetio strane zemlje porastao je 4 odsto i dostigao čak 1.2 milijarde. Koji su izazovi sa kojima će se turistički radnici sretati u 2016? 

Ekonomija- turizam je direktno zavisan od lične ekonomske situacije ljudi. Evropska unija je najavila da se nalazi na putu ekonomskog oporavka, pa se očekuje da će turisti iz Zapadne Evrope trošiti više na turistička putovanja. Ukupan prihod od turizma u Evropi je u 2015. godini bio veći za gotovo milijardu dolara u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj gostiju povećan za 1 odsto. Turistički radnici se nadaju nastavku ovakvog trenda, a rezultati sa početka godine opravdavaju očekivanja.

Politička kriza- još jedan značajan faktor u turističkom svetu je politička nestabilnost u rastućem broju regiona. Najbolji primer negativnog uticaja političkih tenzija na razvoj turizma jeste nedavni sukob Turske i Rusije, zbog koga su otkazani svi čarter letovi iz Rusije ka turskm turističkim destinacijama, a čak 19 velikih turističkih agencija iz Turske je izgubilo svoju licencu. U 2014. čak 4.4 mioliona ruskih turista posetilo je tursku.  

Cena nafte- prema UNWTO, drastičan pad cena nafte, imaće pozitivan uticaj na turizam, jer će se smanjivati ukupni putni troškovi. Niska cena nafte je u zapadnim zemljama izazvala ukupan pad cena, tako da se mogućnosti za odlazak na odmor značajno povećavaju, ali sa druge strane zemlje koje zavise od izvoza nafte, će trpeti negativan uticaj na ekonomiju, a samim tim biće i manji broj turista iz tih zemalja. 

Teroristički napadi- jedan od najvećih izazova za globalni turizam su učestali teroristički napadi. Potražnja za destinacijama izloženim terorističkim napadima drastično opada, što svakako negativno utiče na turizam tih gradova ili država, ali sa druge strane skreće se pažnja na neke destinacije koje su bile u senci velikih turističkih atrakcija. 

Share