Home  //  Hrana i Piće  //  Vesti  //  Nemačko pivo puno pesticida

 

Institut za zaštitu životne sredine iz Minhena, nedavno je ustanovio da nemačko pivo nije besprekorno čisto. Naime, uoči petogodišnjice bavarskog zakona o čistoti piva objavljeno je da omiljena piva Nemaca sadrže pesticide i herbicide u količinama koje premašuju dozvoljeno opterećenje vode za piće u razmeru od 5 do 300 puta. Ovu raspravu o štetnim materijama u pivu je pokrenula Svetska zdravstvena organizacija tvrdeći da pesticidi izazivaju rak. 

Share