Home  //  Hrana i Piće  //  Vesti  //  Proizvođači kafe ne proizvode kafu?

 

Inspekcija Ministarstva poljoprivrede kontrolisala je 126 malih sprskih pržionica koje se bave proizvodnjom, distribuiranjem i prodajom kafe. Analizom je utvrđeno da su neki proizvođači, umesto mlevene pržene kafe, u promet stavljali različite surogate ili mešavine raznih dodataka. 

Prema Pravilniku o kvalitetu sirove kafe, proizvodima od kafe i surogatima, propisano je da je, u slučaju korišćenja surogata i sličnih proizvoda, proizvođač  dužan da to istakne na deklaraciji.

- Kod svakog drugog malog proizvođača utvrđena je određena neusaglašenost sa Pravilnikom, dok je devet pržionica zatvoreno dok se nepravilnosti  ne otklone – ističu iz inspekcije.

Share